Het

RekenProgramma®

Bent u werkzaam in de personenschade en op zoek naar een programma dat beter inspeelt op uw behoefte bij het maken van berekeningen? Wilt u zelf snel, eenvoudig, maar ook nauwkeurig een berekening maken? Dan is Het RekenProgramma echt iets voor u!

Het RekenProgramma®
  • biedt de mogelijkheid om berekeningen te maken van het verlies van arbeidsvermogen en het verlies van levensonderhoud (=overlijdensschade, conform nieuwe methodiek);
  • is te gebruiken door álle (markt)partijen die betrokken zijn bij de vaststelling van personenschade;
  • is uiterst gebruikersvriendelijk;
  • kan zowel eenvoudige, globale berekeningen als complexe, geavanceerde berekeningen maken met een langere looptijd;
  • maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze diverse berekeningsvarianten te maken met overzichtelijke resultaten;
  • geeft snel en duidelijk inzicht in de schade. Het geeft bovendien een grafische weergave van de schade, zodat het verloop daarvan direct zichtbaar wordt gemaakt.

Rekenmodules
Het RekenProgramma beschikt over verschillende handige rekenmodules die hulp kunnen bieden bij het maken van uw berekening. Zo kan het fiscaal loon bijvoorbeeld op eenvoudige wijze worden omgerekend naar bruto loon. En kunt u de hoogte van een WW-, WIA en Anw-uitkering laten berekenen, als u nog niet over een bericht van de uitkeringsinstantie beschikt.

Up to date!
Vanzelfsprekend worden in Het RekenProgramma automatisch en snel de meest recente wijzigingen op het gebied van fiscaliteiten en sociale verzekeringen doorgevoerd. Uw berekeningen zijn hierdoor up-to-date en u komt goed beslagen ten ijs tijdens de bespreking over de schade.

Uitproberen?
Om echt een idee te krijgen van de voordelen van Het RekenProgramma kunt u het gedurende een maand vrijblijvend en gratis uitproberen. Klik op “Registreer” om een nieuw account aan te vragen.

Meer informatie »

Inloggen » Registreer »

Het RekenMachientje

het RekenMachientje - online berekening contante waarde

  1. Man Vrouw

Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Sterftekanscorrectie op basis van sterftetafels GBM/GBV 2017-2022
Exclusief eventuele fiscale schade

Met Het RekenMachientje kan eenvoudig en snel een contante waarde berekening worden gemaakt.

Het RekenMachientje kan worden gebruikt om een jaarlijks terugkerend toekomstig schadebedrag te kapitaliseren. Hierbij kan worden gedacht aan een schadepost voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of verlies van zelfwerkzaamheid.

Het RekenMachientje is een digitale versie van de in de personenschaderegeling bekende kapitalisatieschijven en tabellen. In tegenstelling tot deze "papieren" versies biedt het de mogelijkheid andere rente-en inflatiepercentages te gebruiken. Daarnaast wordt gerekend met een nauwkeurigere sterftekanscorrectie.

In de berekening van Het RekenMachientje wordt geen rekening gehouden met de eventuele fiscale consequenties. Bij een grote schadesom kan er sprake zijn van hierover verschuldigde vermogensrendementsheffing.

Voor meer complexe en gedetailleerde berekeningen is het raadzaam gebruik te maken van Het RekenProgramma. Dit programma biedt veel meer mogelijkheden voor het berekenen van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud (overlijdensschade).